Cap als panells solars biològics, tecnologia bacteriana per obtenir electricitat fotovoltaica amb més eficàcia

Els estudis sobre les estructures d’alguns dels sistemes naturals recolectores de llummés eficients estan marcant el camí per a les noves generacions de cèl lules solarsinspirades per fenòmens biològics naturals. Ara, un equip d’investigadors de la Universitat de Washington a San Luis i el LaboratoriNacional nord-americà d’Oak Ridge (ORNL, per les sigles en anglès) ha dut a termeuna anàlisi de l’estructura de clorosomes en bacteris verds fotosintètics. Els clorosomes són eficients en la recollida de llum solar per convertir-la en altresformes d’energia, fins i tot en ambients extrems i amb poca llum. El clorosoma és una de les “antenes” més eficients per a la captura d’energia solar queha estat trobada en la naturalesa, tal com emfatitza Volker Urban del Centre deBiologia Molecular Estructural, dependent del ORNL L’equip de recerca va analitzar l’estructura dels clorosomes sota diferents condicionstèrmiques i iòniques, i ha comprovat que aquesta canvia molt poc sota totes aquestescondicions, el que demostra que són molt estables. Això és summament important per […]

Read Article →

La coevolució de bacteris i virus obre una via per desenvolupar nous antibiòtics

Poblacions de bacteris i els seus virus experimenten, en condicions naturals, una evolució recíproca. Així ho revela una investigació hispano-britànica que deixa oberta una porta per a la creació de “antibiòtics evolucionats” per a usos terapèutics. “Treballar amb bacteris i els seus virus a terra ens ha permès observar en acció lacoevolució entre hoste i paràsit, i serveix com a pont entre la teoria i el món natural”, explica a SINC Pedro Gómez, autor principal de l’estudi i investigador del Centred’Edafologia i Biologia Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), que actualment treballa ala Universitat d’Oxford (Regne Unit). El treball, publicat a Science, demostra, per primera vegada, que poblacions debacteris i els seus virus (fags) experimenten, en condicions naturals, una evoluciórecíproca en termes de resistència i infecció. Fins ara, aquest comportament no s’haviaobservat de forma directa. Els resultats tenen implicacions importants en ecologia evolutiva, salut humana, bestiari […]

Read Article →